לוח  הצגות:

20-21-22.05

27,29.05

20:00

לחן ורשאי

הצגה בעברית

13-14-15.05

20:00

רולטה רוסית 

 16+ הצגה ברוסית