לוח  הצגות:

20:00   21.10

12:00 ו-20:00    22.10

20:00    23.10

אמוק AMOK

הצגת  בעברית

20:00    05.11

 20:00    06.11

צניחה חופשית

 הצגה בעברית