לוח  הצגות:

20:00   26.05

20:00    27.05

20:00   28.05

אמוק AMOK

הצגת  בעברית

20:00    23.06

  20:00    24.06

 20:00    13.07

 20:00    14.07

20:00    15.07

סיפור וחצי

הצגה בעברית

25.06 at  11:00, 13:00, 15:00, 17:00
02.07 at  11:00, 13:00, 15:00, 17:00
16.07 at  11:00, 13:00, 15:00, 17:00

 

אגדת שגל  

הצגת ילדים בעברית 

לגלאים מ-3 עד 9