יצירת קשר

משרד
תיאטרון מלנקי
רח. חומה ומגדל 32
תל-אביב
ישראל
כתובת לשליחת דואר
תיאטרון מלנקי
רח.חומה ומגדל 32
6721207
ישראל
General Information
Tel: +(972) 54-248-8104      |     Fax: +(972) 3-559-6227 
Email: office.malenki@gmail.com
Booking 
Tel: +(972) 54-248-8104       |   +(972) 54-248-8104 (rus) office.malenki@gmail.com  |       CupatBravo
PR - Julia Goland
Tel: +(972) 55-666-0634  |  julia.malenky@gmail.com